Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 3 of 3 (0.017 secs)
You searched for: (collection:gross OR mediatype:gross) AND -mediatype:collection AND firstTitle:J
[texts]Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant- reize. : Behelzende al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschrijving van gantsche Neerlants Brasil, zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: en ��inzonderheit ein wijtloopig verhael der merkwaardigste voorvallen en geschiedenissen, die zich, geduurende zijn negenjarigh verblijf in Brasil, in d'oorlogen en opstant der Portugesen tegen d'onzen, zich sedert het jaer 1640. tot 1649. hebben toegedragen. Door gaens verçiert met verscheide afbeeldingen, na't leven aldaer getekent - Nieuhof, Johannes, 1618-1672
Title from engraved t. p.: Joan Nieuhofs Gedekwaerdige Zee en Lantreize. Door de voornaemste Landschappen van West en Oostindien
Downloads: 1,540
[texts]Johann Thaddäus Anton Peithners Edlen von Lichtenfels ... Versuch über die natürliche und politische geschichte der böhmischen und mährischen Bergwerke - Lichtenfels, Johann Thaddäus Anton Peithner, Ritter von, 1727-1792
Engraved t.p. and head-pieces
Keywords: Mines and mineral resources; Mines and mineral resources; Mining law; Mining law
Downloads: 875
[texts]Journael van de reysen ghedaen door den Ed. Heer en Ridder Sr. Thomas Roe, ambassadeur van sijn Conincklijcke Maejesteyt van Groot-Brittanje, afgevaerdicht naer Oostindien aen den Grooten Mogol, ende andere ghewesten in Indien .. - Roe, Thomas, Sir, 1581?-1644
Added, engr. t.p.; engr. illus
Keywords: East India Company
Downloads: 817
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)